nowoczesna nauka angielskiego

 

UCZYĆ, BAWIĆ I WYCHOWYWAĆ

POLIGLOTA - 60 spotkań po 90 minut | młodzież i dorośli

Zajęcia w grupach mają mnóstwo zalet. Ich podstawową cechą jest dynamiczne tempo oraz indywidualny wkład każdego uczestnika grupy w pracę na zajęciach. Co więcej, rozwijany jest aspekt wychowawczo-społeczny uwzględniający różnorodne zdolności oraz możliwości uczniów. Dzięki zajęciom w grupie uczymy poszanowania dla innych osób oraz ich pomysłów. Wierzymy również że nauka mówienia w grupie daje gwarancję pokonywania barier i oporów z jakich podobno jako naród uczący się języków słyniemy:)

Wielkość naszych grup (6-8 osób) daje możliwość wydobycia talentów oraz wyćwiczenia elementów sprawiających trudności.

- kurs POLIGLOTA -

Dla uczniów szkół ponad podstawowych oraz osób dorosłych mamy w ofercie zajęcia po 90 minut. Zapraszamy na kursy w oparciu o serię On Screen  wyd. Egis. Wybrane przez nas podręczniki są w pełni interaktywne, a konstrukcja i zawartość pozwalają na elastyczne dostosowanie się do potrzeb każdej grupy uczniów. Duża ilość zadań komunikacyjnych, ciekawe i bogate słownictwo oraz duża ilość zadań ćwiczących wszystkie sprawności językowe.

Dbamy o to, aby zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Jeśli jest to tylko możliwe staramy się o to aby zajęcia nie odbywały się dzień po dniu oraz aby praca domowa zadawana była na jednych zajęciach w tygodniu z uwzględnieniem czasu na jej rzetelne wykonanie.

Całość kursu obejmuje 60 spotkań realizowanych w okresie od września do maja lub czerwca.  Ile kosztuje kurs POLIGLOTA? Kliknij tutaj aby poznać CENNIK oraz SPOSOBY PŁATNOŚCI. Rata miesięczna za naukę zaczyna się już od 148,00 zł.

|