nowoczesna nauka angielskiego

 

UCZYĆ, BAWIĆ I WYCHOWYWAĆ

Victory 2021

ORGANZACJA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/21

W toku rozmów jakie prowadzimy i po przeanalizowaniu tego co dociera do nas z mediów zakładamy, że nauka online będzie ważnym elementem naszych kursów w roku szkolnym 2021/22. Nasze kursy 2021/22 będą miały charakter hybrydowy łączący zajęcia stacjonarne z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego oraz lekcje w trybie online. Mamy w głowie kurs na nowych zasadach tj. w pełni elastyczny co do tego w jaki sposób obydają się zajęcia uwzględniając pory roku, pogodę, dni teoretycznie wolne od zajęć szkolnych oraz wreszcie pandemię COVID - 19.

Czas pracy marzec - czerwiec 2020 pozwolił nam poznać platformy i sposoby pracy na zajęciach online. Pozytywne reakcje ze strony rodziców i uczniów utwierdzają nas w przekonaniu że nauka online ma sens i niesie sporo możliwości i umiejętności.

Dbająco o nasze wspólne bezpieczeńswo opracowaliśmy zestaw zasad, w oparciu o rekomendacje MZ, MEN i GIS w związku z pandemią COVID 19, które pomogą nam zachować bezpieczeństwo.

                      ->W zajęciach stacjonarnych Victory SJO mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowebez objawów infekcji dróg oddechowych; 

  1. ->jeśli obserwujemy u siebie objawy chorobowe natychmiast informujemy lektora Victory SJO; 

  1. ->przebywając w przestrzeniach wspólnych przed i po zajęciach staramy się zasłaniać usta i nos; 

  1. ->uczniowie zapisani do świetlicy obowiązkowo czekają w niej na lektora Victory SJO; 

  1. ->uczniowie przychodzący na zajęcia samodzielnie przebywają przed salą zachowując dystans oraz zasłaniając usta i nos; 

  1. ->dezynfekujemy ręce przed zajęciami pod opieką lektora Victory SJO 

  1. ->rezygnujemy z podawania rąk na powitanie; 

  1. ->uważnie słuchamy poleceń lektora Victory SJO; 

  1. ->używamy tylko własnych przyborów szkolnych; 

  1. ->wszystkie pomoce w tym zeszyt i/lub podręcznik zabieramy do domu; 

 

Rodzice / opiekunowie ucznia u którego stwierdzono pozytywny wynik zakażenia COVID – 19 mają obowiązek poinformowania lektora lub innego pracownika Victory SJO telefonicznie pod numerami 664 879 444 lub 513 130 427. 

 

Dbamy również, aby podczas naszych zajęć online pracowało nam się sprawnie i bez stresu. Dlatego też opracowaliśmy zasady rówież na lekcje online,  które wraz z instrukcją znajdziecie państwo pod linkiem poniżej

http://www.victory.edu.pl/8-aktualnosci/78-rowniez-w-twoim-domu

 

  1.  

 

|
Warunki Pracy Online

1.Używamy komputerów.
Słuchacz podczas zajęć online powinien używać komputera wyposażonego w działający mikrofon oraz kamerę. Używając komputera, słuchacz bez problemu poradzi sobie z wykonaniem zadań wyznaczonych przez lektora oraz lepiej skupi swoją uwagę na treściach przekazywanej na zajęciach.

2. Zasady podczas lekcji online są tożsame z tymi odbywającymi się w szkole.
Powstrzymuje  się od spożywania posiłków, zabawy zabawkami, chatowanie z innymi uczestnikami lekcji oraz uruchomiania aplikcji. Stosuje się do poleceń nauczyciela.

3. Opiekunowie proszeni są o stworzenie warunków  sprzyjających nauce.
Prosimy o pomoc w zalogowaniu się na zajęcia, ale od tego momentu słuchacz powinien stać się ich samodzielnym ich uczestnikiem. ( Łatwiej się skupić jeśli w pomieszczeniu nie ma innych osób oraz rozpraszających dźwięków)

4. Pracujemy w oparciu o aplikacje ZOOM.
a) Opiekunowie zobowiązują się do założenia bezpłatnego konta użytkownika na stronie https://zoom.us/
b) Nazwą użytkownika powinno być imię i nazwisko słuchacza.
c) Link do spotkania otrzymają państwo od lektora przed pierwszymi zajęciami online.
d) Link oraz hasło są stałe.
e) Na zajęcia należy zalogować się 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.