nowoczesna nauka angielskiego

Polityka prywatności

|

Polityka Prywatności

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych są:

Hubert Wiktorowicz – Victory Szkoła Języków Obcych Hubert Wiktorowicz 

ul. Chabrowa 9, 21-040 Świdnik NIP 7123 212 26 20

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 513130427, lub pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych Victory Szkoła Języków Obcych Hubert Wiktorowicz, ul. Chabrowa 9, 21-040 Świdnik.

 

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane przekazujesz zazwyczaj sam wypełniając formularz zgłoszeniowy na kurs lub kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku. Dokumenty te mogą być do nas dostarczone osobiście pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Victory moich danych osobowych?

Do realizacji naszych kursów potrzebujemy następujący zestaw danych: imię i nazwisko uczestnika i opiekuna, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto możemy potrzebować danych do podpisania umowy: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail.

Do realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży niezbędne jest wypełnienie karty uczestnika wypoczynku określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto możemy potrzebować danych do podpisania umowy: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail. Podczas realizacji wypoczynku tworzymy dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie konieczne informacje dotyczące dziecka przebywającego na wypoczynku, w tym informacje medyczne jak również mogą znaleźć się tam informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych dziecka. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do realizacji wypoczynku i zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecku.

Do realizacji wycieczek potrzebujemy następującego zestawu danych uczestników wycieczki: imię, nazwisko, pesel lub data urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto potrzebujemy danych do podpisania umowy: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub adresu zamieszkania lub numeru telefonu. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy z Victory. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej/dziecka dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są:

na podst. art. 6 ust.1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi

na podst. art.6 ust.1 lit.c RODO w zakresie niezbędnym dla realizacji przez nas obowiązku prawnego m.in. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, wystawianie dokumentów sprzedaży, realizowanie obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji finansujących zadania publiczne

na podst. art.6 ust.1 lit.f w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, m.in. badania satysfakcji klientów, prowadzenia badań i analiz w celu dostosowania oferty i doskonalenia naszych usług, prowadzenie działań marketingowych naszych produktów i usług, dochodzenia naszych roszczeń cywilnoprawnych i obrony przed roszczeniami naszych klientów i osób trzecich.

Dane osobowe dotyczące zdrowia zbierane są wyłącznie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 8 listopada 2017r. (art. 92k) i przetwarzane są wyłącznie na podst. art.9 ust.2 lit. h RODO w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej, profilaktycznej i wychowawczej na wypoczynku i jednocześnie spełnione są warunki art.9 ust.3 tj. dane te przetwarzane są przez lub na odpowiedzialność pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.

Naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, o których mówimy w pkt.1 ust. c są: realizacja zawartych przez nas usług, marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu i reklamy naszych produktów i usług, cele analityczne, archiwizacja danych, możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie klientów, możliwość dochodzenia naszych roszczeń cywilnoprawnych i obrony przed roszczeniami naszych klientów i osób trzecich, możliwość pozyskiwania informacji w celu udoskonalania naszej oferty i polepszania standardów obsługi.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

Podmiotom, które zakupiły usługę z której korzystacie (w szczególności instytucjom, które finansują wypoczynek lub wycieczkę dla waszych dzieci, szkołom organizującym wycieczki, podmiotom świadczącym na Waszą rzecz usługę turystyczną)

 Kuratoriom oświaty, jednostkom sanepid, jednostkom straży pożarnej, policji i innym służbom uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Victory i kontroli naszych działań.

firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia Ciebie lub Twojego dziecka w zakresie odpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków

dostawcom usług umożliwiających Victory realizowanie umowy (w szczególności firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania i wyżywienia, podmiotom świadczącym usługi turystyczne)

podmiotom leczniczym w celu zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej dla uczestników wypoczynku i wycieczek

dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Victory w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym).

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Victory usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym.

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że nie korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe nie mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Victory a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do dnia wykonania usługi i realizacji działania w którym Ty lub Twoje dziecko wziąłeś udział. Nadto dane osobowe będą przechowywane  przez czas niezbędny dla zapewnienia ochrony Twoich praw wynikających z umowy i praw Victory (okres przedawnienia), czas roszczeń odszkodowawczych (ochrony ubezpieczeniowej) oraz przez czas, w którym obowiązek ich przechowywania nakładają na nas właściwe przepisy prawa. Dane przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów przetwarzane będą przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tych celach. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże realizując nasze działania  jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa.  W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia umowy lub faktury na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług  i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami  telefonicznie lub poprzez stronę internetową.

 

Jakie mam prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Victory sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez stronę internetową.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Jak są chronione moje dane?

Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Polityka Victory dotycząca plików Cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie victory.edu.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez Victory zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Victory plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

 

Co to jest plik Cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 

W jakim celu strona internetowa Victory korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies używane na stronie internetowej Victory umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników strony. Stosujemy pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki Cookies umożliwiją również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

 

Jakich plików Cookies używamy?

Na stronach Victory mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

 

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

 

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę.

Kursy języka angielskiego

|

Wybierz kurs dla siebie

Przedszkolak

 dzieci w wieku 4-6 lat

opis kursu

Mały uczeń

dzieci w klasach 1-4

opis kursu

Lingwista

młodzież w klasach 4-8

opis kursu

Poliglota

młodzież i dorośli

opis kursu

Indywidualne

zajęcia dopasowane do potrzeb

opis kursu

Angielski z Ozziem

zajęcia językowe dla 3-4 latków

opis kursu

 

SPRAWDŹ CENY KURSÓW

Warunki Pracy Online

1.Używamy komputerów.
Słuchacz podczas zajęć online powinien używać komputera wyposażonego w działający mikrofon oraz kamerę. Używając komputera, słuchacz bez problemu poradzi sobie z wykonaniem zadań wyznaczonych przez lektora oraz lepiej skupi swoją uwagę na treściach przekazywanej na zajęciach.

2. Zasady podczas lekcji online są tożsame z tymi odbywającymi się w szkole.
Powstrzymuje  się od spożywania posiłków, zabawy zabawkami, chatowanie z innymi uczestnikami lekcji oraz uruchomiania aplikcji. Stosuje się do poleceń nauczyciela.

3. Opiekunowie proszeni są o stworzenie warunków  sprzyjających nauce.
Prosimy o pomoc w zalogowaniu się na zajęcia, ale od tego momentu słuchacz powinien stać się ich samodzielnym ich uczestnikiem. ( Łatwiej się skupić jeśli w pomieszczeniu nie ma innych osób oraz rozpraszających dźwięków)

4. Pracujemy w oparciu o aplikacje ZOOM.
a) Opiekunowie zobowiązują się do założenia bezpłatnego konta użytkownika na stronie https://zoom.us/
b) Nazwą użytkownika powinno być imię i nazwisko słuchacza.
c) Link do spotkania otrzymają państwo od lektora przed pierwszymi zajęciami online.
d) Link oraz hasło są stałe.
e) Na zajęcia należy zalogować się 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

|

Płatności w ratach

Zapraszamy do skorzystania z 4 wariantów płatności ratalnych za nasze zajęcia

  • Wariant I -  1 wpłata za całość kursu do 10 października danego roku szkolnego kiedy odbywa się kurs
  • Wariant II - 2 wpłaty: za połowę kursu do 10 października, a następnie wpłata drugiej raty do 10 lutego danego roku szkolnego kiedy odbywa się kurs
  • Wariant III - 4 wpłaty ratalne w wysokości 25 procent wartości kursu: 1 rata do 10 października, 2 rata do 10 grudnia, 3 rata do 10 lutego, 4 rata do 10 kwietnia danego roku szkolnego kiedy odbywa się kurs
  • Wariant IV - 8 równych rat w miesiącach wrzesień - kwiecień danego roku szkolnego. 

Jak zapłacić?

Opłacając zajęcia językowe drogą bankową prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz jakich zajęć dotyczy wpłata. Poniżej nasze dane bankowe.

Victory Szkoła Języków Obcych Hubert Wiktorowicz
21-040 Świdnik, Chabrowa 9
NIP: 713-212-26-20, REGON: 060255880

Konto: 95 1940 1076 3134 3141 0000 0000

[/html]

Warunki Pracy Online

1.Używamy komputerów.
Słuchacz podczas zajęć online powinien używać komputera wyposażonego w działający mikrofon oraz kamerę. Używając komputera, słuchacz bez problemu poradzi sobie z wykonaniem zadań wyznaczonych przez lektora oraz lepiej skupi swoją uwagę na treściach przekazywanej na zajęciach.

2. Zasady podczas lekcji online są tożsame z tymi odbywającymi się w szkole.
Powstrzymuje  się od spożywania posiłków, zabawy zabawkami, chatowanie z innymi uczestnikami lekcji oraz uruchomiania aplikcji. Stosuje się do poleceń nauczyciela.

3. Opiekunowie proszeni są o stworzenie warunków  sprzyjających nauce.
Prosimy o pomoc w zalogowaniu się na zajęcia, ale od tego momentu słuchacz powinien stać się ich samodzielnym ich uczestnikiem. ( Łatwiej się skupić jeśli w pomieszczeniu nie ma innych osób oraz rozpraszających dźwięków)

4. Pracujemy w oparciu o aplikacje ZOOM.
a) Opiekunowie zobowiązują się do założenia bezpłatnego konta użytkownika na stronie https://zoom.us/
b) Nazwą użytkownika powinno być imię i nazwisko słuchacza.
c) Link do spotkania otrzymają państwo od lektora przed pierwszymi zajęciami online.
d) Link oraz hasło są stałe.
e) Na zajęcia należy zalogować się 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajęcia indywidualne

|

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć indywidualnych będących wygodną forma nauki dostosowaną do możliwości czasowych oraz potrzeb słuchacza. Nauka pod kątem komunikacji, przygotowywania do egzaminów i testów oraz pomoc doraźna w nauce.

Zapraszamy do skorzystania z zajęć indywidualnych online realizowanych na platformie ZOOM lub SKYPE. Wygodnie, elastycznie oraz nowocześnie. 

Cena zajęć już 75,00 zł brutto za 60 minut nauki

Kontakt: 664 879 444 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OFERTA SPECJALNA 

Zajęcia o charakterze pomocy doraźnej w nauce w cenie 40,00 zł w siedzibie Victory SJO Chabrowa 9, 21-040 Świdnik lub 45,00 zł z dojazdem do ucznia na terenie Świdnika i okolic.

Kontakt: 794 427 927 lub formularzem poniżej

Czas trwania oferty specjalnej do 10 września 2023 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Imię i Nazwisko ucznia
Telefon kontaktowy
Preferowany dzień nauki
Wyślij
Wiek / klasa
Mail kontaktowy
Wybierz miejsce zajęć

Podkategorie

Kopia-Zapisy-ruszaj-ju-dzi

 

 

 

Letnia Akademia Językowa Superheroes dla dzieci klasy 1-4 w godzinach 7:30 -16:00.
Dwa pięciodniowe turnusy
28.06-02.07 Szkoła Podstawowa nr 7
5.07-9.07 Szkoła Podstawowa nr 5
Cena: 450 zł
Cena promocyjna 400zł do 02.06
Cena zawiera:
Opiekę i realizację programu w godzinach 7.30- 16.00
Całodniowe wyżywienie na terenie obiektu (obiad i podwieczorek)
Ubezpieczenie
Zajęcia sportowe
Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia kreatywne/ projektowe
Sensoplastykę ®
Warsztaty
Spotkania z super bohaterami
Zapisy pod numerem telefonu:
513 130 427 lub 664 879 444
Warunki Pracy Online

1.Używamy komputerów.
Słuchacz podczas zajęć online powinien używać komputera wyposażonego w działający mikrofon oraz kamerę. Używając komputera, słuchacz bez problemu poradzi sobie z wykonaniem zadań wyznaczonych przez lektora oraz lepiej skupi swoją uwagę na treściach przekazywanej na zajęciach.

2. Zasady podczas lekcji online są tożsame z tymi odbywającymi się w szkole.
Powstrzymuje  się od spożywania posiłków, zabawy zabawkami, chatowanie z innymi uczestnikami lekcji oraz uruchomiania aplikcji. Stosuje się do poleceń nauczyciela.

3. Opiekunowie proszeni są o stworzenie warunków  sprzyjających nauce.
Prosimy o pomoc w zalogowaniu się na zajęcia, ale od tego momentu słuchacz powinien stać się ich samodzielnym ich uczestnikiem. ( Łatwiej się skupić jeśli w pomieszczeniu nie ma innych osób oraz rozpraszających dźwięków)

4. Pracujemy w oparciu o aplikacje ZOOM.
a) Opiekunowie zobowiązują się do założenia bezpłatnego konta użytkownika na stronie https://zoom.us/
b) Nazwą użytkownika powinno być imię i nazwisko słuchacza.
c) Link do spotkania otrzymają państwo od lektora przed pierwszymi zajęciami online.
d) Link oraz hasło są stałe.
e) Na zajęcia należy zalogować się 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.